Grönsaksodling kräver mycket bevattning för att ge ett bra resultat. Plantor som får för lite vatten blir mer känsliga för angrepp av olika slag vilket kan innebära stora förluster i skörd. Och vi vill ju hellre äta våra egna grönsaker än att köpa dem i affären.

Christina Winter var på besök den 13 juli 2011 och delade bland annat med sig av ett underlag för att beräkna behovet av bevattning. Det hittar du här. Hon förklarade också för oss varför man alltid bör ersätta det vatten som avdunstar.

Vid en viss tidpunkt efter snösmältningen är jordens alla porer vattenfyllda. Under en tid rinner vattnet bort från de porer som är för stora för att hålla kvar vattnet. Det rinner bort i dräneringen. Vattnet blir kvar i de porer som är tillräckligt små för att med kapillärkrafter hålla kvar vattnet. Detta kallas för fältkapacitet. Detta vatten kan tas upp av växterna. Men inte allt! En del är så hårt bundet att växterna inta alls kan ta upp det. Ju torrare jorden blir desto större energiåtgång är det för växterna. Därför bör man inte ersätta mindre än det som avdunstar. Man behöver dock inte ha full fältkapacitet hela tiden. En tumregel kan vara att börja vattna när 50 % av fältkapaciteten är förbrukad för att inte plantorna ska få kämpa för mycket med vattenupptagningen. Med bevattningen återställer man en nivå av lätttillgängligt vatten i jorden. Att vattna mer än vad plantorna förbrukar dvs mer än till fältkapaciteten är ju onödigt. Då rinner det bort i dräneringen. Det här är förstås ett teoretiskt resonemang, en hjälp att räkna. Ett annat hjälpmedel är tensiometrar som mäter hur hårt bundet vattnet är i jorden och så vattnar man efter det.

Behovet av bevattning blir alltså avdunstningen-nederbörden för en viss tidperiod. I maj 2011 kom det t.ex. 15 mm regn i genomsnitt i Uppsala. Avdunstningen är 3,5-6 mm per dag beroende på hur varmt det är. Den minskar om man använder någon form av marktäckning men när grödorna är större sker det mesta av avdunstningen inte från marken utan via plantorna. Om man räknar med 4 mm avdunstning per dag blir det alltså ca 120-15 = 105 mm bevattning. Det är bättre att vattna rejält när man väl vattnar. På en lerjord är det lagom med ca 30 mm (30 liter per kvadratmeter) per giva utom precis i början av säsongen, vid sådd eller när plantorna är väldigt små. Då kan man vattna betydligt mindre. En generell rekommendation för en lerjord som vår är att vattna 30 mm var 6-9 dag beroende på väder.

Extra information