Vill du bli medlem i Matparken ideell förening? Hör av dig till oss eller sätt in 100 kr på JAK-banken. Kontonummer: 9670 04 955 14

Org. nr. 802449-7599

Stadgar - Matparken ideell förening 

 

Extra information