På kollektivlotten odlar vi för husbehov. Tillsammans vill vi skapa en större, sammanhängande köksträdgård och samtidigt göra husbehovsodlingen roligare, effektivare och mer flexibel genom att skala upp och samarbeta.

Alla är välkomna att delta i kollektivlottsodlingen, även nybörjare. Principen är att vi odlar tillsammans, i mindre eller större grupper. Alla som är med och odlar delar på kostnaderna för arrende, jordbearbetning, gödsling, bevattning och redskap. Ju fler vi är desto billigare blir det för var och en. Vi är en stor grupp med drygt 20 personer och fyra planeringsgrupper för varje skifte. 

Mud beskriver sig själva såhär:

Alla idéer innehåller sin motsats. Kan man i en liten odlingsgrupp med ganska lite organiserande nå någon sorts lekfull, opretentiös effektivitet? Mud undersöker detta. Det finns plats för minst ett UFO till. Clear as mud? /Mud.

Treklangens träffpunkt för seniorer odlar också i Matparken. Här finns lite mer info och bilder från deras verksamhet.

Matskogen

Planterar frukt, bär, och andra perenner i trädgården.

Extra information