Vad ska stadsodling vara bra för?

I den moderna staden har livsmedelsproduktion inte varit en stadsbyggnadsfråga. Billiga transporter har globaliserat matproduktionen och ökat avståndet mellan konsument och producent. Idag håller den här bilden på att förändras. Höjda energipriser och ett förändrat klimat gör att tryggheten i dagens försörjningsstrategi kan ifrågasättas. Hur ser då morgondagens livsmedelsförsörjning ut?

Vi ser stadsodling som en given del av den hållbara staden och en hållbar livsmedelsförsörjning. Stadsodling erbjuder en rad möjligheter för en mer hållbar matproduktion. Stadsodling skiljer sig från jordbruket då det sker i mindre skala, är manuellt i högre utsträckning och är flexiblare. Till exempel kan mikroklimat i landskapet utnyttjas bättre samt mer mångfunktionella odlingssystem utnyttjas. Stadsodling kan bli en mötesplats där kunskap om morgondagens hållbara odlingssystem utvecklas.

Positiva effekter av stadsodling är också en bättre miljö i städerna, ökad hälsa hos dem som odlar och nya lokala gemenskaper. Dessutom mår människor bra av att äta bra producerad mat.  

Om oss

Matparkens verksamhet har fått en hel del uppmärksamhet under de här första åren. Vi har figurerat regelbundet i media, lokalt och nationellt, och vi har blivit inbjudna att föreläsa på Nordiska Trädgårdsmässan i Älvsjö, Botaniska Trädgårdens dag i Uppsala, Kulturhuset i Stockholm, Ekobyggmässan i Uppsala, Temadag om stadsnära landsbygd för Södertälje kommun, Miljöpartiets kommun- och landstingskongress i Västerås m.fl. Vi har även tagit emot många gäster, allt från studenter till representanter från kommuner och Minneapolis borgmästare med fru!

Vi vill att staden ska grönska, av det vackra och det ätbara. I vår vision finns Matparker i varje kvarter. Och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.

 

Extra information