Jordbruksverkets pärm om ekologisk grönsaksodling på friland är visserligen riktad mot yrkesodlare men väldigt bra även för hobbyodlare som vill lära sig mer. Finns som pdf och att beställa via jordbruksverket.

Handbok för köksträdgården av Lena Israelsson

Växtskydd i trädgård av Maj-Lis Pettersson och Ingrid Åkesson

Skadegörare i trädgården av Boel Sandskär

Skydda trädgården och Största trädgårdshjälpen av Gunnel Carlsson

Frugt og baer av Maren Korsgaard

Bärodling av Lisbeth Larsson och Birgitta Svensson

Extra information