Man bör förstås alltid använda sig av förebyggande åtgärder i första hand. Här finns en väldigt bra sammanfattning av allt man bör tänka på. Får man trots detta angrepp så finns det en del medel att ta till. Jordbruksverkets lägesrapporter för olika skadegörare kan också vara till hjälp.

Preparatet Turex 50 WP mot fjärilslarver är tillåtet i ekologisk odling och finns att köpa i hemträdgårdsförpackning på nyttodjur.se. Där kallas det LARVskydd.

Såpablandning mot bladlöss bestående av 2-3 % såpa, 0,5 % rapsolja och eventuellt 0,5 % etanol, dock inte T-röd.  Spruta när det är molnigt och upprepa flera gånger.

Förra året hade vi en hel del problem med åkersniglar. Dessa kan bekämpas med Ferramol som innehåller järn(III)fosfat. I den här lilla skriften från jordbruksverket kan man läsa mer om sniglar, förebyggande åtgärder och bekämpning.

 

Extra information